Java Village ondersteunt het lokale initiatief van jongeren in het dorp om een “Rumah Belajar” (educatief centrum) op te zetten. Dit is een nieuw project dat voortborduurt op onze eerdere computerklassen. Naast Engelse- en computerlessen organiseren zij ook andere educatieve bijeenkomsten voor jongeren om hen te steunen in het opbouwen van een succesvol (werkend) bestaan.

Hier vindt u het projectplan