Stichting Java Village

Onze projecten

Kinderen en Gezondheid

Wij zetten gezondheidsposten op, investeren in scholing, en bieden hulp aan kinderen met een beperking.

Jongeren en Educatie

Wij steunen jongeren na de basisschool met een beurs en educatieve programma’s.

Vrouwen en Economie

Wij helpen kansarme vrouwen om zich te organiseren en te werken aan grotere economische zelfstandigheid.

Projecten

Stichting Java Village heeft als doel de meest kwetsbare inwoners van Cisarua, voornamelijk vrouwen en kinderen, te ondersteunen. In dit dorp leeft nog altijd rond de 40% van de bijna 8000 inwoners onder de armoedegrens. Eén derde van de vrouwen is er kostwinner. Deze vrouwen werken meestal lange dagen op de theeplantage of in groentetuinen en verdienen daarmee nauwelijks genoeg om rijst en wat zoute vis te kopen. Om rond te komen lenen ze regelmatig bij hun werkgevers en belanden daarmee vaak makkelijk in een langdurige schuldrelatie.

Echtscheiding komt veel voor, enerzijds vanwege armoede, anderzijds ook omdat de helft van alle jonge vrouwen getrouwd is voordat ze 19 jaar oud zijn. Meisjes van 16 jaar lopen al rond met een eigen kindje op de heup. Jonge huwelijken eindigen vaak snel in echtscheiding met alle gevolgen van dien voor moeder en kind.

De stichting werkt samen met deze vrouwen en jongeren om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en te bouwen aan een betere toekomst. Dit doet zij door het initiëren en realiseren van projecten op het gebied van gezondheid, educatie en economie.

Klik op één van de afbeeldingen hieronder voor verdere uitleg over onze projecten.

Een getrainde vrijwilligster helpt met het wegen en meten van kleine kinderen

Het verhaal van Yoyoh

Ibu Yoyoh kreeg via een inzamelings actie van een donateur een beurs om haar opleiding tot vroedvrouw te realiseren. Zij werkt als verpleegkundige in de gezondheidspost van de theeonderneming. Maar omdat dit deel van het dorp helemaal aan het eind van de weg ligt, en dus te ver van de centrale kliniek, werd Ibu Yoyoh ook vaak bij bevallingen geroepen. Met haar diploma op zak kan zij nu deskundig en officieel hulp bieden aan alle vrouwen in deze omgeving.

Kinderen en gezondheidszorg

Het percentage sterfgevallen onder de vaak heel jonge moeders en pasgeboren baby’s is te hoog. Samen met lokale vroedvrouwen heeft de stichting de afgelopen jaren in elke wijk van Cisarua een gezondheidspost opgezet, waar voorlichting wordt gegeven en zwangere vrouwen en moeders met hun baby’s voor controle komen. Ook is geïnvesteerd in scholing om baarmoederhals- en borstkanker in een vroeg stadium op te kunnen sporen en scholing om tijdig ontwikkelingsstoornissen bij baby’s en peuters te kunnen herkennen. Om voort te borduren op de ervaringen die de stichting opdeed met kinderen met een beperking, is er een programma in voorbereiding om kinderen met een beperking en/of met ondervoeding en groeiachterstand te helpen.

Gerealiseerde projecten

De Stichting heeft zich allereerst gericht op de basisgezondheidszorg door acht wijkposten (posyandu) te bouwen of te renoveren, die nu als consultatiebureautjes fungeren. Vervolgens heeft zij trainingen gefinancierd op het gebied van gezondheidszorg. Alle 47 vrijwillige kaderleden samen met de traditionele en gediplomeerde vroedvrouwen die in dit dorp werken, hebben bijscholing gekregen van de staf van de centrale kliniek. Ook de verantwoordelijke docenten op de twee basisscholen en de tandartsassistente van de centrale kliniek werden hierbij betrokken en er werd een aparte training gegeven aan twee teams van ‘dokter kecil’ (kleine artsen) – leerlingen die ingeschakeld worden bij eerste hulp op school. De hulpkliniek in het dorp, die gerenoveerd werd door de Dienst Gezondheid, is door de Stichting voorzien van inventaris, inclusief medicijnkast en tandartsstoel. Bij de centrale kliniek – een dorp verder – die in totaal 28.000 mensen in de regio bedient, is een klein lab geïnstalleerd voor simpel onderzoek, o.a. naar de veelvoorkomende tuberculose. Uit aparte donaties is door de Stichting aan een verpleegkundige een ondersteunende beurs ter beschikking gesteld voor haar opleiding tot gediplomeerd vroedvrouw. In samenwerking met de Stichting Medische Hulp Indonesië heeft de stichting een aantal gehandicapte kinderen kunnen helpen met fysiotherapie, rolstoel en medicijnen.

Jongeren en Educatie

De leeromgeving voor de schoolgaande kinderen in het dorp is met behulp van Java Village aanzienlijk verbeterd. Ook is er geïnvesteerd in het computeronderwijs. De stichting ondersteunt een lokaal initiatief, het Rumah Belajar (educatief centrum) Cisago, waar studenten terecht kunnen om onder meer hun computervaardigheden te ontwikkelen en digitale lessen in de Engelse taal te volgen. Ook organiseert het educatief centrum bijeenkomsten voor de jong volwassenen om levensvaardigheden te ontwikkelen, voorlichting te krijgen en samen initiatieven te ondernemen, om hen te steunen in het opbouwen van een succesvol (werkend) bestaan. In samenwerking met het dorpsbestuur bouwt de stichting stap voor stap aan een digitale bibliotheek voor jongeren en volwassenen.

Sponsor a Student

Omdat het dorp geen middelbare school kent, zijn er aanzienlijke kosten mee gemoeid als een kind na de basisschool verder wil leren. Veel gezinnen kunnen de dagelijkse kosten van transport naar school en lunch niet opbrengen. Helaas is het dan ook maar voor de helft van de kinderen weggelegd om verder onderwijs te volgen. Het zijn vooral meisjes die thuis gehouden worden om mee te helpen in het huishouden. Het doorlopende project Sponsor a Student (SaS) wil kinderen uit arme en kwetsbare (éénouder-) gezinnen in staat stellen om in ieder geval de onderbouw van het middelbaar onderwijs af te ronden, om zo hun toekomstperspectieven aanzienlijk te vergroten. Sinds de start van dit project in 2008 zijn ruim honderd basisschoolleerlingen in staat gesteld om naar de middelbare school te gaan. Na afsluiting van de onderbouw stromen de meesten van hen door naar de bovenbouw, met name richting het vakonderwijs. Met een bedrag van €12,50 per maand of €150,- per jaar kunt u dit mogelijk maken.

Fitria

Fitria was een van de eerste SaS studenten. Na het afronden van de eerste drie jaar van haar middelbare school (Sekolah Menengah Pertama) in een dorp verder op, kreeg zij de mogelijkheid om in de stad haar opleiding te vervolgen. Nu is zij bezig haar lerarenopleiding af te ronden. Zonder SaS was dit niet mogelijk geweest.

Maria Peters Scholieren Beurs

Op 17 november 2019 heeft Stichting Java Village een scholieren beurs beschikbaar gesteld op initiatief en met hulp van de familie Peters, ter nagedachtenis van Maria Peters die begin 2016 geheel onverwacht overleed aan een longembolie. Velen kenden Maria Peters als een begenadigd interniste met een groot hart voor mensen die hulp nodig hebben, en ook als een dierbare vriendin en een betrokken Vriend van Java Village. Om haar te eren heeft haar gezin besloten om samen met Stichting Java Village deze speciale beurs beschikbaar te stellen voor uitmuntende scholieren.
Doel van de Maria Peters Scholieren Beurs is om, voortbouwend op het Sponsor a Student (SaS) project van de Stichting Java Village, scholieren uit het dorp de kans te geven om behalve de onderbouw (SMP) ook de bovenbouw van de middelbare school te doorlopen. De bovenbouw beslaat drie jaar SMA (algemeen voortgezet onderwijs) of SMK (vakgericht voortgezet onderwijs).

Klik hier voor meer informatie…

Gerealiseerde projecten

Het allereerste project bij de oprichting van Stichting Java Village in 2007 was het uitbreiden van klaslokalen voor de twee basisscholen in het dorp. Klassen van 80 leerlingen horen nu gelukkig tot de verleden tijd! Daarna startte het SaS project dat nog steeds met veel succes kinderen helpt om naar het middelbaar onderwijs te gaan. Elk jaar selecteert onze veldwerkster Titi Setiawati in samenspraak met de leraren tien SaS begunstigde kinderen, waaronder altijd minstens vijf meisjes. In de loop der jaren hielp de stichting ook met waterleiding voor schone toiletten, bibliotheekruimtes en bij de ene school hielp zij ook met computers plus training voor de leerkrachten. Er is ook samenwerking met het kader van de gezondheidsposten en de centrale kliniek, zoals voorlichting over eerste hulp en tandverzorging. De acht wijkposten (posyandu) herbergen tegenwoordig ook PAUD klasjes, een overheidsprogramma voor voorschoolse educatie, vooral gericht op peuters en kleuters uit achterstandsgebieden, die een steuntje in de rug krijgen voordat ze beginnen aan de basisschool.

Vrouwen en Economie

De stichting helpt vrouwen om zich te organiseren en te werken aan grotere economische zelfstandigheid. Dit gebeurt in samenwerking met de regionale vrouwenorganisatie PPSW Pasoendan. In de periode 2012-2015 zijn spaar- en microkrediet groepen opgericht door en voor lokale vrouwen. Hier leerden zij sparen en budgetteren, hoe ideeën kunnen worden omgezet in acties en hoe zij kleine ondernemingen kunnen opzetten met behulp van microkrediet. De bestuursleden van de groepen hebben een forum – Cut Nya Dien – opgezet om ervaringen uit te wisselen, oplossingen te bedenken voor de tegenslagen die op hun pad komen en plannen voor de toekomst te maken. Zij worden nog enige tijd begeleid door een veldwerkster van PPSW en onze veldwerkster om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen.

Dodol Tomat

Dodol Tomat, een toffeeachtige versnapering gemaakt van tomaat, is een product dat op de markt is gebracht door de spaargroepen. Het is een fantastisch initiatief. Tomaten groeien overvloedig in de tuinen van Cisarua en met dit product wordt een meer houdbare variant van deze vrucht geproduceerd. Het vindt dan ook gretig aftrek.