Stichting Java Village

Samen werken aan een betere toekomst

 

 

Wie zijn wij?

De Stichting Java Village werkt aan gezondheid, onderwijs en economische zelfstandigheid voor de meest kwetsbare inwoners van het Indonesische dorp Cisarua. Wij stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven om de armoedecirkel te doorbreken en werken samen aan een betere toekomst.

Onze missie

Onze band met het dorp gaat terug naar begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen onze voorzitter van de stichting Java Village Mies Grijns als jonge antropologe veldwerk deed onder de theepluksters in dit gebied. Zij en Titi Setiawati, haar latere onderzoeksassistent, hebben altijd contact gehouden met het dorp. Nu vormen Mies en Titi nog altijd de spil van onze stichting. Zij weten beter dan wie dan ook hoe dorpsbewoners het beste gesteund kunnen worden in het opbouwen van een beter bestaan.
De stichting baseert haar werk hierbij op de vragen, behoeften en de prioriteiten van de dorpsbewoners. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving: kinderen, jongeren en vrouwen die kostwinner zijn. Belangrijke voorwaarde is dat de geboden hulp structureel de zelfredzaamheid en de solidariteit bevordert.

Hoe kunt u ons helpen?

U kunt ons helpen met een donatie aan onze stichting. Als u ons Sponsor a Student programma steunt dan kan met uw hulp een leerling naar de onderbouw het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er ook de Maria Peters Scholieren Beurs die het voor getalenteerde scholieren mogelijk maakt ook de bovenbouw van het voortgezet onderwijs af te ronden. Ook kunt u Vriend worden van Java Village.

Een andere wijze om ons te ondersteunen is uw online bestellingen te doen via de DoelShop onder vermelding van Stichting Java Village. Er gaat dan per aankoop een donatie naar onze stichting.

Java Village is ook altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor ons goede doel. Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten kunt u zich op onze Nieuwsbrief abonneren. U ontvangt dan vier keer per jaar nieuws van onze stichting.

Onze sponsors