Help Mee

Donateur

Word Donateur van Java Village

Scholierenprojecten

Sponsor a Student en Maria Peters Scholieren Beurs

Vriend

Word  Vriend van Java Village

Vrijwilliger

Word Vrijwilliger bij Java Village

Samenwerking

Werk samen met Java Village

Schenken en Nalaten

Schenk of laat na aan Java Village

Word Donateur

Uw steun is hard nodig. Stichting Java Village kan elke financiële bijdrage gebruiken, hoe klein ook. Als u overweegt een schenking te doen, wordt u vriendelijk verzocht het bedrag over te maken op bankrekening NL71 ABNA 0409 210 757 (Bic-code: ABNA NL2A) ten name van Stichting Java Village te Leiden, onder vermelding van uw  naam en e-mailadres. U kunt ook doneren via iDeal door gebruik te maken van de “Doneer”-knop.

Stichting Java Village is sinds 10 oktober 2008 opgenomen in het ANBI-register onder fiscaal nummer is 818058717. Donaties zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Sponsor a Student en Maria Peters Scholieren Beurs

Om te waarborgen dat elk kind naar school kan, is de stichting voortdurend op zoek naar sponsors die een kind financieel ondersteunen zodat het verder kan leren. Voor de onderbouw van de middelbare school is er het Sponsor a Student project, daarmee maakt u met een klein bedrag per maand het mogelijk dat kinderen de onderbouw van de middelbare school kunnen afmaken. Getalenteerde leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een toelage uit de Maria Peters Scholieren Beurs. Leerlingen kunnen zowel de onderbouw als de bovenbouw van de middelbare school afronden.

Word Vriend van Java Village

Om de continuïteit van de projecten te kunnen garanderen en om onderzoek te kunnen doen naar mogelijk nieuwe projecten, heeft het bestuur ‘Vriend van Stichting Java Village’ in het leven geroepen. Voor een minimaal bedrag van € 5 per maand kunt u al Vriend worden. Indien u overweegt Vriend te worden van Java Village, wordt u verzocht maandelijks het door u gewenste bedrag over te maken op bankrekening NL71 ABNA 0409 210 757 ten name van Stichting Java Village te Leiden, onder vermelding van uw (e-mail)adres en Vriend. De internationale BIC-code is ABNA NL2A. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om jaarlijks een bedrag over te maken. Speciaal voor Vrienden organiseert Stichting Java Village jaarlijks een bijeenkomst, waarbij het bestuur verslag doet over lopende en toekomstige projecten.

Word Vrijwilliger

Stichting Java Village werkt alleen met vrijwilligers. Het bestuur is altijd op zoek naar vrijwilligers die de stichting willen helpen bij bijvoorbeeld evenementen of andere activiteiten Als u interesse heeft, stuur s.v.p. een mail naar info@javavillage.org en u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Samenwerking

Wij werken graag samen met andere organisaties zoals serviceclubs, bedrijven en scholen die Java Village een warm hart toedragen. Bent u als serviceclub, bedrijf of school op zoek naar een goed doel of wilt u een evenement organiseren? Of bent u als bedrijf bezig met de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Misschien zoekt u een goed doel als optie voor het kerstpakket van uw medewerkers? Wilt u niet alleen zakelijk, maar ook maatschappelijk het verschil maken? Wij gaan graag om de tafel zitten om met u een plan op te stellen.
Het meest eenvoudige is de projecten financieel te ondersteunen. Uw medewerkers kunnen individueel “Vriend van Java Village” worden voor minimaal €5 per maand. Als bedrijf kunt u Vriend worden voor €150 per jaar. Daarvoor plaatsen wij desgewenst uw logo op de website van de stichting. Ook komen medewerkers van de stichting graag op uw verzoek bij u langs om uw medewerkers te informeren hoe uw donaties worden besteed.
Welke vorm van samenwerking u ook kiest, u draagt altijd bij aan betere omstandigheden voor de meest kansarme bewoners van Cisarua. Voor nadere informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met het bestuur, via info@javavillage.

Schenken en Nalaten

 

Schenken met belastingvoordeel

Steunt u de Stichting Java Village met een financiële bijdrage of overweegt u dit gaan doen? Dan kunt u onze stichting misschien meer geven, zonder dat het u meer kost. Uw giften aan de stichting zijn namelijk aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De stichting is door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij reguliere giften aan ANBI’s geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u echter volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. De drempel van 1% en met maximum van 10% gelden hierbij niet. U krijgt daardoor meer geld terug dan bij een reguliere gift. Afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit belastingvoordeel kunt u ten goede laten komen aan de stichting. Zo kunt u uw bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

Voorbeeldberekening * Gewone schenking Periodieke schenking
Jaarlijkse bijdrage aan de stichting € 150,- € 250,-
Teruggave belasting € 0,- € 101,-
Uw jaarlijkse netto bijdrage aan de stichting € 150,- € 149,-

* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 40, 4 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.
Via www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel kan zijn.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst óf een notariële akte
• u conform de schriftelijke overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens één keer per jaar) de bedragen overmaakt
• deze bedragen steeds even hoog zijn
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde (de stichting) geen tegenprestatie levert voor de gift
Geeft u geregeld ook aan één of meerdere andere instellingen? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil. Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.

Hoe werkt het?

U wilt een periodieke gift doen aan de stichting. U legt uw periodieke gift dan vast in een schriftelijke overeenkomst met de stichting. Een notariële akte is niet (meer) verplicht.
Deze schriftelijke overeenkomst kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl. U vult deze schriftelijke overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze naar Stichting Java Village, Botermarkt 7e, 2311 EM Leiden of digitaal naar info@javavillage.org. U ontvangt dan een door de stichting ondertekend exemplaar retour voor uw eigen administratie.
Vervolgens maakt u (minstens) vijf jaar lang het in de overeenkomst genoemde bedrag over op rekening NL 71 ABNA 0409 2107 57 t.n.v. Stichting Java Village te Leiden. Dit mag ook in termijnen. Zolang het totaalbedrag maar overeenkomt met het in de overeenkomst genoemde bedrag.