Maria Peters Scholieren Beurs

Op 17 november 2019 heeft Stichting Java Village een scholieren beurs beschikbaar gesteld op initiatief en met hulp van de familie Peters, ter nagedachtenis van Maria Peters die begin 2016 geheel onverwacht overleed aan een longembolie. Velen kenden Maria Peters als een begenadigd interniste met een groot hart voor mensen die hulp nodig hebben, en ook als een dierbare vriendin en een betrokken Vriend van Java Village. Om haar te eren heeft haar gezin besloten om samen met Stichting Java Village deze speciale beurs beschikbaar te stellen voor uitmuntende scholieren.

Doel van de Maria Peters Scholieren Beurs is om voortbouwend op het Sponsor a Student (SaS) project van de Stichting Java Village, scholieren uit het dorp de kans te geven om behalve de onderbouw (SMP) ook de bovenbouw van de middelbare school te doorlopen. De bovenbouw beslaat drie jaar SMA (algemeen voortgezet onderwijs) of SMK (vakgericht voortgezet onderwijs).

Achtergrond

Het bestaande SaS project van Stichting Java Village zorgt er voor dat elk jaar tien leerlingen met financiële steun van donateurs naar de onderbouw van de middelbare school kunnen gaan. Deze leerlingen zijn allemaal gemotiveerde kinderen met een goed eindrapport van de basisschool, maar afkomstig uit gezinnen voor wie het moeilijk is om verder onderwijs te betalen. Omdat de leerplicht negen jaar onderwijs beslaat – van basis school tot en met drie jaar onderbouw – subsidieert de overheid het schoolgeld en springt het SaS project in voor de dagelijkse kosten zoals transport naar de school die buiten het dorp ligt. Het zijn namelijk juist de dagelijkse kosten die een zware last zijn voor de ouders. Voor de laatste drie jaar bovenbouw (klas 10 t/m 12) geldt nog geen leerplicht, dus ook geen overheidssubsidie. Voor hun toekomst is het belangrijk dat jongeren de bovenbouw afronden. Met een driejarig SMP diploma (onderbouw) op zak hebben zij toegang tot werk in een fabriek, of in de tuinbouw. Een SMA/SMK diploma geeft toegang tot banen met een beter perspectief en tot wetenschappelijk of specialistisch vakonderwijs. Met steun van de Maria Peters Scholieren Beurs kunnen leerlingen een belangrijke stap voorwaarts maken in hun carrière.

Organisatie

Het schooljaar loopt van augustus tot en met juli voor zowel onderbouw als bovenbouw. De totale kosten voor zes jaar middelbaar onderwijs komen neer op zo’n 2650 euro per leerling. Stichting Java Village hanteert het principe dat ca. 20% van deze kosten door de ouders wordt opgebracht, om hen ook medeverantwoordelijk te laten blijven. De Maria Peters Scholieren Beurs ondersteunt uitmuntende leerlingen met het grootste deel (80%) van de kosten (ca. 2100 euro), te beginnen met drie jaar onderbouw. In het tweede jaar van de onderbouw (klas 8) wordt gekeken naar hun school prestaties en wordt de beste leerlingen een beurs voor de bovenbouw beloofd. Deze selectie wordt pas in klas 8 gedaan, omdat het eerste jaar op de middelbare school nog geen goed beeld geeft van de capaciteiten van de leerlingen. Met name voor meisjes van 13, 14 jaar kan de belofte van een beurs zeer stimulerend werken, omdat dit hen een sterk argument geeft om niet vroegtijdig van school gehaald te worden om thuis te moeten helpen of jong te trouwen.

Het aantal leerlingen per jaar dat een Maria Peters Scholieren Beurs krijgt is afhankelijk van hun prestaties en motivatie, en van de financiële draagkracht van het scholieren plan op naam van Maria Peters.

Bedrag voor de beurs van één leerling

Voor drie jaar middelbaar onderwijs in de onderbouw (SMP) wordt een bedrag van  €450 beschikbaar gesteld, en €1650 voor drie jaar vervolgonderwijs in de bovenbouw (SMA/SMK). In totaal €2100,- per leerling.

De beurs dekt de volgende schoolkosten:

Onderbouw (SMP)
Transport van en naar school €  380
Kosten financieel beheer en monitoring €   45
Reserve voor extra schoolbenodigdheden €   25
Bovenbouw (SMA/SMK)
Schoolgeld €  930
Transport van en naar school €  515
Entreegeld en schooluniform €  160
Kosten financieel beheer en monitoring €   45

Donatie

Schenkingen ter ondersteuning van deze nieuwe scholieren beurs zijn van harte welkom. Uw giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting omdat de Stichting door de overheid is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

U kunt uw donatie overmaken op bankrekening: NL71 ABNA 0409 2107 57 (BIC code: ABNANL2A), t.n.v. Stichting Java Village, Leiden, met vermelding van Maria Peters Scholieren Beurs, uw naam en uw e-mailadres.

Uw aanspreekpunt in Nederland is Sonja Abrahams (penningmeester van de Stichting Java Village) via bestuur@javavillage.org

Uw aanspreekpunt in Indonesië is Titi Setiawati (veldwerkster en gevolmachtigde van de Stichting Java Village) via info@javavillage.org