Stichting Java Village

Stichting Java Village richt zich op een betere toekomst voor de meest kwetsbare inwoners in het dorp Cisarua, dat ligt op West-Java in Indonesië.

In Cisarua leeft bijna 40% van de 8000 inwoners onder de armoedegrens. Eén derde van de vrouwen is kostwinner. Deze vrouwelijke kostwinners werken meestal lange dagen op de theeplantage of in groentetuinen en verdienen daarmee nauwelijks genoeg om wat rijst en een beetje vis te kopen. Om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien, moeten ze lenen bij hun werkgevers en komen daardoor veelal nog erger in de problemen en zien zelf geen uitweg meer. Het sterftecijfer onder pasgeborenen en hun moeders is onaanvaardbaar hoog. Er is ook geen waterleiding en dus geen schoon (drink)water. Het beschikbare water vanuit de bergen is sterk vervuild.

Stichting Java Village heeft als doel de meest kwetsbare inwoners van Cisarua, meest vrouwen en kinderen, te ondersteunen. In gezinnen met vrouwelijke kostwinners is er te weinig geld voor kleding, schoolgeld of computerles. Maar arme moeders geven niet gauw op. Java Village helpt hen de armoedecirkel te doorbreken en te bouwen aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen.

Dit doet de Stichting door het initiëren en realiseren van projecten op het gebied van:

Jongeren en scholing
Gezondheidszorg en milieu
Microkrediet voor vrouwen

Nieuw Project: Educatief Centrum Cisago

Java Village is volop bezig om samen met jongeren in het dorp een “Rumah Belajar” (educatief centrum) op te zetten. Dit is een nieuw project dat voortborduurt op ons eerdere computerproject. Hier vindt u het projectplan.