Vriend van Java Village


20131115_201612Om de continuïteit van de projecten te kunnen garanderen, en om (voor)onderzoek te kunnen doen naar mogelijk nieuwe projecten, heeft het bestuur ‘Vriend van Stichting Java Village’ in het leven geroepen. Voor een minimaal bedrag van €5 per maand kunt u al “vriend” worden. Indien u overweegt vriend te worden van Java Village, wordt u verzocht maandelijks het door u gewenste bedrag over te maken op bankrekening NL71ABNA0409210757 ten name van Stichting Java Village te Leiden, onder vermelding van uw (e-mail)adres en Vriend. De internationale Bic-code is ABNANL2A. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk om jaarlijks een bedrag over te maken.

Speciaal voor “vrienden” organiseert Stichting Java Village jaarlijks een sociaal evenement. Bij die gelegenheid zal het bestuur aan haar “vrienden” verslag doen over alle lopende en toekomstige projecten.