Nieuwsbrief


Elk kwartaal publiceert de Stichting een Engelstalige nieuwsbrief, die digitaal naar donateurs en andere geïnteresseerden wordt verstuurd. Hiermee worden alle relaties op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de projecten. Daarnaast wordt iedereen geïnformeerd over het laatste nieuws, acties en evenementen.

Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier onder aan de pagina.

Abonneer op onze nieuwsbrief