Missie


Tea Pickers, Cisarua

theepluksters aan het werk

Stichting Java Village steunt dorpsbewoners op West Java in hun streven een betere toekomst voor zichzelf en de samenleving op te bouwen.

De stichting helpt mensen in hun gevecht tegen armoede en baseert haar werk op de vragen, behoeften en de prioriteiten van deze mensen. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving: kinderen, jongeren en vrouwen die hoofdkostwinner zijn van hun huishouden. Belangrijke voorwaarde is dat de geboden hulp structureel de zelfredzaamheid en de solidariteit bevordert.

Video van Het dorp Cisarua op West Java: