Microkrediet voor vrouwen


een microkrediet groep

een microkrediet groep

In samenwerking met de regionale vrouwenorganisatie PPSW helpt de Stichting groepen kansarme vrouwen om zich te organiseren en te werken aan grotere economische zelfstandigheid. Zij leren sparen en budgetteren, hoe ideeën moeten worden omgezet in acties en hoe zij kleine ondernemingen kunnen opzetten met behulp van microkrediet. Veldwerksters begeleiden hen in dit proces.

Gerealiseerde projecten

Samen met PPSW heeft de Stichting inmiddels 8 groepen opgezet waar vrouwen leren sparen en budgetteren om hen in eerste instantie uit de vicieuze cirkel van steeds verder oplopende schulden te krijgen. De leden kiezen hun eigen bestuur, dat extra training krijgt. Vervolgens krijgen de meest ondernemende vrouwen begeleiding in het opzetten van eigen bedrijfjes met behulp van microkredieten. In totaal hebben de groepen hebben nu al 438 leden, waarvan 45% dagloonster zijn. Er zijn 39 onderneminkjes gestart, of bestaande bedrijfjes uitgebreid met inzet van microkrediet. De terugbetaling aan de groepspot verloopt volgens schema, op een enkel probleemgeval na (mislukte oogst of ziekte). Daarnaast bieden de groepen een spaarservice aan voor mannen en kinderen, die hun geld ook graag veilig en goedkoop onderbrengen. Naast het faciliteren van sparen en investeren, fungeren de groepen ook als een forum voor de leden om onderling informatie uit te wisselen en allerlei actuele ontwikkelingen in het dorp onder de loep te nemen, zoals bijvoorbeeld de verdeling van overheidssubsidies.

De belangrijkste sponsoren voor dit project zijn Zonta aan de Leede, the Jephcott Charitable Trust, Soroptimistclub Merwekring, Cordaid en de gemeente Leiden en verder veel giften van individuele donoren, waaronder giften van Quintant, the ABN AMRO Foundation and Janssen Biologics.