Jongeren en scholingNieuw Project: Educatief Centrum Cisago

Java Village is volop bezig om samen met jongeren in het dorp een “Rumah Belajar” (educatief centrum) op te zetten. Dit is een nieuw project dat voortborduurt op ons eerdere computerproject. Hier vindt u het projectplan. Over het belang van educatie en voorlichting bij het voorkomen van kindhuwlijken werd Mies Grijns geïnterviewd door de Jakarta Globe.

Gerealiseerde projecten

In Cisarua staan twee basisscholen. Met behulp van de Stichting is een begin gemaakt met het opknappen en uitbreiden. Klassen van 80 leerlingen zijn nu gelukkig verleden tijd! Ook hebben beide scholen een bibliotheek en gebedsruimte gekregen, zijn er nieuwe wc’s geïnstalleerd en is er een ruimte voor eerste hulp en opvang van zieke kinderen gecreëerd.

Een van onze laatste gerealiseerde projecten is het computerproject. Stichting Java Village heeft voor een van de basisscholen in Cisarua zorg gedragen voor de financiering van een computerlokaal, de aanschaf van computers en de opleiding van leerkrachten en leerlingen in de opbouwfase van het project.  Het is goed te zien dat vooral meisjes graag computerlessen volgen. Van de leerkrachten zijn het ook de onderwijzeressen die de lessen zullen voortzetten. Bekeken wordt thans hoe Java Village ook de andere school kan helpen met het opzetten van ICT onderwijs.

Onze educatieve projecten worden ondersteund door bijdragen van hoog gewaardeerde individuele donateurs en door de genereuze financiële steun van Soroptimistclub Merwekring, Cordaid, het Wellant College in Oegstgeest, de Anak Belajar Foundation en de bedrijven &Samhoud, BR-ND en de Aziatische tak van Avey.

Sponsor a Student

Helaas gaat maar  de helft van de kinderen na de basisschool door naar door naar het middelbaar onderwijs. Het zijn vooral meisjes die achterblijven om thuis te helpen. Veel gezinnen kunnen de dagelijkse kosten van transport naar school en lunch niet opbrengen.  Het doorlopend project Sponsor a Student wil kinderen uit arme en kwetsbare gezinnen in staat stellen om in ieder geval de onderbouw van het middelbaar onderwijs af te ronden, om zo hun toekomstperspectieven aanzienlijk te vergroten. Met een bedrag van €12,50 per maand of €150,- kunt u dit mogelijk maken. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren jaarlijks tientallen basisschoolleerlingen in staat gesteld om naar de middelbare school te gaan. Na afsluiting van de onderbouw stromen de meesten van hen door naar de bovenbouw, met name richting het vakonderwijs. Twee zeer goed presterende meisjes kregen dankzij de hulp van twee speciale donateurs een vervolgbeurs.