Gezondheidszorg en milieu


babycheck

De gezondheid van het kindje wordt gecheckt in een gezondheidspost

Het percentage sterfgevallen onder de vaak hele jonge moeders en pasgeboren baby’s is extreem hoog. Samen met lokale vroedvrouwen heeft de stichting de afgelopen jaren in elke wijk van Cisarua een gezondheidspost opgezet, waar voorlichting wordt gegeven en zwangere vrouwen en moeders met hun baby’s voor controle komen.

Als gevolg van toenemende vervuiling door menselijk en dierlijk afval en de groeiende toepassing van landbouwchemicaliën, is de toegang tot schoon en veilig drinkwater een groot probleem aan het worden. Java Village is begonnen met het geven van voorlichting aan de bevolking over het belang van schoon drinkwater en onderzocht de opties voor verbetering van de kwaliteit van het drinkwater. Ook wordt de mogelijkheid verkend om uit mest verkregen biogas te gebruiken om op te koken. Een gunstig bijeffect is dat het water schoon wordt gehouden van mest en dat de afhankelijkheid van dure brandstoffen kleiner wordt.

 

Gerealiseerde projecten

De Stichting heeft zich met name gericht op de basisgezondheidszorg door 8 wijkposten te bouwen of te renoveren, die nu als consultatiebureautjes fungeren. Alle 47 vrijwilligsters en lokale vroedvrouwen, die hier helpen, hebben bijscholing gekregen door de staf van de regionale kliniek. Ook  de verantwoordelijke docenten op de twee basisscholen en de tandartsassistente werden hierbij betrokken en er werd een aparte training gegeven aan 2 teams van ‘dokter kecil’ ( kleine artsen) – leerlingen die ingeschakeld worden bij eerste hulp op school. De hulpkliniek in het dorp, die gerenoveerd werd door de Dienst Gezondheid, is door de Stichting voorzien van inventaris inclusief tandartsstoel. Bij de hoofdkliniek – een dorp verder –  die in totaal 28.000 mensen in de regio bedient, is een klein lab geïnstalleerd, voor simpel onderzoek, o.a. naar het veelvoorkomende TBC. Uit aparte donaties is door de Stichting aan een verpleegkundige een ondersteunende beurs ter beschikking gesteld voor haar opleiding tot gediplomeerd vroedvrouw. Op bescheiden schaal heeft de Stichting een aantal gehandicapte kinderen kunnen helpen met fysiotherapie en medicijnen.

met staf van de wijkposten en het laboratorium wordt door de Stichting nauwlettend en zeer regelmatig de waterkwaliteit in de wijken gecontroleerd en getest. Het is duidelijk dat er nog veel gedaan moet worden om de inwoners van Cisarua schoon drinkwater te kunnen garanderen!

Dit alles heeft Stichting Java Village, mede dankzij de hulp van andere organisaties – de Rotary in Leiden en in Bandung-  kunnen realiseren.

Het water uit de bergen