Financiën


P1020898

Het bestuur van Stichting Java Village is van mening dat zoveel mogelijk van het donatiegeld (minstens 85%) naar de mensen en projecten in Indonesië moet gaan en niet naar organisatiekosten.

Door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) en daarom ook door veel grote stichtingen wordt 25% als norm gehanteerd voor de organisatiekosten. Java Village wil in ieder geval ver onder door het CBF gehanteerde percentage van 25% blijven en streeft ernaar om de kosten van beheer en administratie (organisatiekosten) zo laag mogelijk te houden en hanteert voor zichzelf een norm van maximaal 15%.

Dit wordt haalbaar geacht omdat de Stichting geen eigen pand huurt of in het bezit heeft. Bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur is zich er zeer wel van bewust dat organisatiekosten niet rechtstreeks ten goede komen aan de projecten. Echter meent het bestuur dat het maken van (organisatie)kosten gerechtvaardigd is in die gevallen waar het betekent dat daardoor meer donatiegelden kunnen worden verworven.

Om naar de donateurs toe een volledige openheid te kunnen geven zorgt de Stichting ervoor dat onze financiële administratie op een professionele manier wordt uitgevoerd en beschikbaar wordt gemaakt voor al haar relaties.

Het financieel jaarverslag is openbaar en is uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar voor iedereen via onze website beschikbaar . 

Het laatste jaarverslag (2017) is hier te downloaden. Uitvoerige informatie is op aanvraag beschikbaar.