De Stichting


Stichting Java Village is opgericht in mei 2007. De Stichting is gevestigd op het adres:

Botermarkt 7e
2311 EM  Leiden.

Stichting Java Village is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 28116157 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 10 oktober 2008 en het fiscaal nummer is 818058717.

In haar ruim tienjarig bestaan als officiële stichting heeft de Stichting de fundering gelegd voor het uitvoeren van haar activiteiten. Dit is een ontwikkeling waaraan het bestuur en de overige vrijwilligers keihard hebben gewerkt. In de jaren daaraan voorafgaand is de basis gelegd voor het oprichten van de stichting door de privé activiteiten van de oprichtster. De aanvankelijke noodhulp heeft hierbij plaats gemaakt voor een ondersteuning die meer gericht is op zelfredzaamheid en transparantie.