Bestuur en vrijwilligers


Het bestuur van Stichting Java Village bestaat uit vijf bestuursleden. Zij ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Het bestuur hanteert de richtlijnen van erkende keurmerken en de richtlijnen verslaggeving fondsenwervende instellingen als minimale eisen aan zichzelf. De stichting wordt bestuurd door de volgende bestuursleden, elk met hun eigen portefeuille:

  • Mies Grijns – voorzitter en projectcoördinatie2016FotoBestuurJavaVillage
  •  Sonja Abrahams – penningmeester
  •  Ties Molhoek – algemeen secretaris
  •  Kristel Hoogstad – adjunct secretaris & archief
  •  Huguette Mackay – marketing en communicatie

Het bestuur komt minimaal eenmaal per maand in vergadering bijeen en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit gewenst achten. De betrokkenheid en het enthousiasme van de bestuursleden is groot.

titi

In Indonesië worden de projecten begeleid door onze veldwerkster Titi Setiawati, die dit dit al vele jaren met grote kennis van zaken en enthousiasme doet.

Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een team van vrijwilligers met diverse specialismen, waaronder ook vrijwilligers in Indonesië. Er zijn twee vaste groepen, te weten de groep die de website onderhoudt en de projectgroep, die de project coordinatie ondersteunt.